شرایط مرجوعی کالا​

اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری

مشتری میبایست شماره کارت بانکی که حساب آن به نام صاحب پروفایل میباشد را جهت بررسی و عودت وجه ثبت نماید.

 در صورت لزوم عودت وجه به حساب مشتری، اصل بر این است که مبلغ به شماره کارت اعلام شده توسط مشتری عودت خواهد شد. 

در صورتی که در هر خرید واریز اولیه از کارتی به غیر کارت صاحب حساب کاربری هیلدامارکت صورت گرفته باشد و مغایرتی بین حساب مبداء که پرداخت اولیه از آن انجام شده با حساب اعلامی توسط مشتری در حساب کاربری کشف شود، هیلدامارکت مبلغ را به حساب مبدا عودت خواهد داد.